Modular Light Cloud

Modular Light Cloud artistic installation. Architecture for Society of Knowledge, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jacek Markusiewicz, Marcin Strzała, Krzysztof Koszewski, 2014.